Ekot granskar Svenska kyrkans resor

Flera församlingar har blivit granskade kring sina utlandsresor och Solna församling är en av dessa. Vår inställning är att det är bra att Svenska kyrkans resor granskas så vi har självklart lämnat över kopior på fakturor och andra underlag.

Det som man intresserat sig för är vår studieresa till Rom 2012. 103 personer deltog, resans innehåll uppfyllde alla skatteverkets krav.

”Vår uppfattning är att resandet för våran del har varit måttligt och i utbildningssyfte. En resa under en 4 års period anser vi är försvarbart. Vi får ändå ha i beaktning att det är medlemmarnas pengar som vi har rest för. En rimlig fråga att ställa och fundera på är om/vad vi hade kunnat göra istället för de pengarna.” Säger Kyrkoherde Johan Engvall.

 

Upphandling av hemsida

Svenska kyrkan i Solna förekommer i P1 angående en upphandling, kyrkoherden har efter intervjun delgett biskop Eva Brunne och även Kyrkorådet i Solna all info kring upphandlingen.

Uttalande av Kyrkorådets ordförande för Solna församling

Med anledning av Sveriges radios ekoredaktions granskning av Svenska kyrkans resor har även Solna församlings upphandling av hemsida från ett företag i Uppsala granskats. 

Upphandlingen skedde i enlighet med församlingens policy där minst tre offerter tas in. I det här fallet togs sex offerter in. Efter det att bolaget i Uppsala blev aktuellt klev kyrkoherden av såväl handläggning som beslutsfattande på grund av jävssituationen.

Efter sedvanlig granskning av offerterna av församlingens webmaster, presenterades två offerter för kyrkorådet som därefter i full enighet beslutade att anta Uppsalabolagets anbud. Kyrkoherden deltog inte i beslutet. Kostnaden låg under 50.000 kr.

Det har senare framkommit i samband med Ekots granskning att kyrkoherden varit suppleant i Uppsala-företagets styrelse. Han har inte deltagit på något sätt vare sig i beslutsfattande eller i företagets drift Några ekonomiska ersättningar finns inte.  Genom ett förbiseende har han attesterat två mindre fakturor till ett värde som understiger sextusen kronor. Händelseförloppet har förklarats i detalj och diskuterats på kyrkorådets senaste möte den 26 maj 2016. Kyrkoherden fick då stöd för sin förklaring från kyrkorådet.

Thomas Wallin

Kyrkorådets ordförande, Solna församling

 

Uttalande av Informatören i  Solna församling

Jag, Patrik i samspråk med ledningsgruppen väckte frågan för kyrkorådet att hemsidan borde moderniseras både designmässigt och med möjligheter för integration av andra medier.

Upphandlingen tog lång tid, för att jag var runt och träffade sex web-byråer som alla lämnade in offerter.
Alla fick precis samma chans att visa vad de gick för och faktum är att alla fick träffa mig personligen.

Efter personliga möten och genomgång av offerterna bedömde jag att en Stockholmsbyrå och web-byrån från Uppsala var de två som var mest intressanta.

Deras tjänst och servicefaktor var likvärdig, men den ena till  det dubbla priset.

Detta presenterade jag för kyrkorådet som sedan fattade beslutet att anlita Uppsalabyrån.

Patrik, Informatör i Solna församling

 

Uttalande av Kyrkoherden Johan Engvall  

Efter P1:s granskning av upphandlingen av webblösning i församlingen har min roll och mitt agerande ifrågasatts. Genom att anmäla jäv, inte delta i vare sig handläggning eller i beslut trodde jag att jag varit tillräckligt noggrann. Men SR:s granskning visar att jag brustit och det beklagar jag.

Varför satt jag i styrelsen för webb-företaget i Uppsala? I samband med att det lilla företaget startade sommaren 2012 tillfrågades vi pappor av våra då 20-åriga söner om vi inte kunde vara suppleanter i styrelsen. Vi skulle finnas där som moraliskt stöd men inte vara aktiva i bolaget på något sätt. Så blev det också. Jag har aldrig deltagit i företagets drift, skrivit på några papper, deltagit i sammanträden eller fått någon ekonomisk ersättning. 

Varför informerade jag inte Kyrkorådet om mitt uppdrag? När frågan om ny upphandling av leverantör till Solna församling var aktuell 2013 var jag mycket noga att anmäla jäv. Men jag tänkte helt enkelt inte på att jag var suppleant i styrelsen för Uppsala-företaget. Det fanns inte i mitt medvetande.

Hur kan det vara möjligt att jag attesterade fakturor från företaget? Efter upphandlingen 2013, som understeg 50 000 kr, så attesterades samtliga fakturor av dåvarande kanslichefen. Vid rekrytering av dennes efterträdare och omorganisation beslutades att alla fakturor som berörde mig skulle attesteras av kyrkorådets ordförande istället. Tyvärr missades det på kansliet och två fakturor från företaget hamnade hos mig. Och jag brast i uppmärksamhet och attesterade dessa två fakturor till ett sammanlagt värde av 5 750 kr. Det misstaget skedde i november 2015 och i mars 2016.

SR:s granskning visar att jag inte varit tillräckligt noggrann och uppmärksam. Jag beklagar om detta kommer att påverka vårt viktiga arbete i Solna.

SR:s  insinuationer om medvetet mörkande och riggad upphandling känner jag mig väldigt främmande och undrande inför.

Den som vill ställa frågor, eller ta del av vår dokumentation och aktuella regelverk är välkomna att kontakta mig eller kyrkorådets ordförande Thomas Wallin.

Johan Engvall, Kyrkoherde i Solna församling.

 

 

Om ni har frågor kring detta är ni varmt välkomna att vända er till:

Kyrkoherde Johan Engvall, johan.engvall@svenskakyrkan.se 08-546 646 35
Eller kyrkorådets ordförande Thomas Wallin, thomas.tson.wallin@gmail.com

 

Personal

Klicka här för att se hela personalen