Pilgrimsvandring 1-2/10-2016

Pilgrim

 

VÄLKOMMEN ATT VANDRA på Ingegerdsleden,
som går genom Solna mot Uppsala.

 

Vi vandrar två olika
dagsetapper i det vackra kulturlandskapet och passerar
kyrkor som medeltidens pilgrimer besökte.
Etapp 1: Lördag 1/10 Samling kl 10 vid Solna kyrka,
vandring mot Ulriksdal (ca 12 km).
Etapp 4: Söndag 2/10 Samling kl 10 vid pendeltågsstationen
Rosersberg för att gå mot Sigtuna (ca 15 km).
Vi går i lugnt tempo. Du kan delta en av dagarna eller
båda, meddela det i din anmälan. Medtag matsäck,
vatten och bra vandringsskor. Ingen kostnad.
Anmälan & frågor: Lotta Lundberg tel 073-461 21 09
lotta.lundberg@svenskakyrkan.se
Ange ditt namn, telefonummer och e-postadress.
Boken om Ingegerdsleden kan köpas i Kyrkans hus för 100
kr eller laddas ner gratis från
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/vandra-ingegerdsleden

Personal

Klicka här för att se hela personalen

Pilgrim

 

VÄLKOMMEN ATT VANDRA på Ingegerdsleden,
som går genom Solna mot Uppsala.

 

Vi vandrar två olika
dagsetapper i det vackra kulturlandskapet och passerar
kyrkor som medeltidens pilgrimer besökte.
Etapp 1: Lördag 1/10 Samling kl 10 vid Solna kyrka,
vandring mot Ulriksdal (ca 12 km).
Etapp 4: Söndag 2/10 Samling kl 10 vid pendeltågsstationen
Rosersberg för att gå mot Sigtuna (ca 15 km).
Vi går i lugnt tempo. Du kan delta en av dagarna eller
båda, meddela det i din anmälan. Medtag matsäck,
vatten och bra vandringsskor. Ingen kostnad.
Anmälan & frågor: Lotta Lundberg tel 073-461 21 09
lotta.lundberg@svenskakyrkan.se
Ange ditt namn, telefonummer och e-postadress.
Boken om Ingegerdsleden kan köpas i Kyrkans hus för 100
kr eller laddas ner gratis från
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/vandra-ingegerdsleden

Personal

Klicka här för att se hela personalen

Pilgrim

 

VÄLKOMMEN ATT VANDRA på Ingegerdsleden,
som går genom Solna mot Uppsala.

 

Vi vandrar två olika
dagsetapper i det vackra kulturlandskapet och passerar
kyrkor som medeltidens pilgrimer besökte.
Etapp 1: Lördag 1/10 Samling kl 10 vid Solna kyrka,
vandring mot Ulriksdal (ca 12 km).
Etapp 4: Söndag 2/10 Samling kl 10 vid pendeltågsstationen
Rosersberg för att gå mot Sigtuna (ca 15 km).
Vi går i lugnt tempo. Du kan delta en av dagarna eller
båda, meddela det i din anmälan. Medtag matsäck,
vatten och bra vandringsskor. Ingen kostnad.
Anmälan & frågor: Lotta Lundberg tel 073-461 21 09
lotta.lundberg@svenskakyrkan.se
Ange ditt namn, telefonummer och e-postadress.
Boken om Ingegerdsleden kan köpas i Kyrkans hus för 100
kr eller laddas ner gratis från
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/vandra-ingegerdsleden

Personal

Klicka här för att se hela personalen