Kungörelse – inställt sammanträde för Kyrkofullmäktige

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Solna församling den 9 mars 2017 är inställt
på grund av få ärenden. Nästa sammanträde
med fullmäktige blir därigenom den 15 juni 2017.

Ordf. Helene Ekegren     

Personal

Klicka här för att se hela personalen