Förskolechef

Svenska kyrkan Solna söker

FÖRSKOLECHEF
Heltid, tillsvidare

Arbetsbeskrivning
Uppdraget som förskolechef inom Svenska kyrkan Solna omfattar ledningsansvar för tre heltidsförskolor med 82 platser samt två öppna förskolor. Du ingår i församlingens ledningsgrupp och bidrar till att driva det strategiska utvecklingsarbetet inom förskola och öppen förskola.

Du har det övergripande ansvaret för förskolans ekonomi, personal, kvalitet, att innehåll och arbetsprocesser följs upp, utvärderas och utvecklas enligt skollagen samt läroplan för förskolan. Du formar en organisation där arbetslagen gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Ett arbete som leder till en förskola där barns nyfikenhet och lust att lära ska följas, uppmuntras och utmanas. Till din hjälp har du ca 25 medarbetare, bestående av förskollärare, barnskötare och församlingsassistenter.

Vi söker dig som

  • har en förskollärarexamen och flerårig erfarenhet av arbete på förskola.
  • har erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom området och vi ser gärna att du har genomgått en fortbildning i pedagogiskt ledarskap.
  • är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag, och du har ett tydligt uppdragsfokus gällande förskolans måluppfyllelse.
  • är analytisk samt van att hantera budget
  • är en engagerad, tydlig och närvarande pedagogisk ledare som utmanar, stödjer och handleder sina medarbetare.
  • har en god förmåga att skapa goda relationer till medarbetare, barn, vårdnadshavare och andra samarbetspartners.
  • är medlem i Svenska kyrkan och delar Svenska kyrkans värderingar.

Frågor besvaras av vikarierande förskolechef, Margaretha Nordin, tfn 08-546 646 73 och administrativ chef Ewa Engman Zappalá, tfn 08-546 646 36.

Facklig företrädare för Lärarförbundet är Kristina Karhunen, tfn 076-378 66 50.
Varmt välkommen med din ansökan till solna.forsamling@svenskakyrkan.se eller Svenska kyrkan Solna, Box 1006, 171 21 Solna senast den 2 november 2017.

Öppna förskolan i Solna församling

Förtroendevalda

Lediga tjänster

Församlingsinstruktionen 2010

Medlemskap

Församlingsbladet