Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är lite som en församlings riksdag. Det är kyrkofullmäktige som i slutändan i församlingen bestämmer.
Följande personer sitter i Solna församlings Kyrkofullmäktige
LEDAMÖTER för respektive nomineringsgrupp

 

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna

Jan Ersson
Birgitta Björner     1:e vice ordf.
Claes Bidebo
Ann Nelstrand
Joakim Edhborg
Margareta Nordin
Inga-Lena Tofte
Robert Sandström
Riitta-Liisa Damberg
Lars Göran Ander
Birger Nord
Ann-Charlotte Viklund
Britt Törnberg

Ersättare

John Borja
Kajsa Olsson
Bo Lennart Eriksson
Gun von Walden
Jörgen Samuelsson
Cecilia Eriksson Dahlberg
Peter Polkander
Signe Levin

Borgerligt alternativ

Helene Ekegren     Ordf.
Lisbeth Gustav
Karl Gustaf Franzén
Thomas Wallin
Mikael Ronsjö
Stellan Schultz
Britt Lingberth
Christopher DenkerErsättare
Olof Levlin
Lars-Erik Saminen
Göran Stark
Ulla-Britt Frändberg

Centerpartiet

Monika Eriksson
Anna Elisabet Hasund Lasses

Ersättare
Anders Palm
Ulla-Britt Yttergren

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Louise Sinclair Fredriksson
Curt Fredriksson

Ersättare
Tyra Spolander Nilsson
Ulla Westling

FRIMODIG KYRKA

Margareta Bäfverfeldt

Ersättare
Göran Lostig
Einar Bäfverfeldt

FRISK i Solna församling

Christer Schwartz

Ersättare
Joacim Schwartz
Sigbritt Margareta Sandberg

 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 

Eva Almlund
Roland Bjurling
Ersättare
Olle Rosén
Margareta Wallén

 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Sylvia Lindvall     2:e vice ordf.
Lisa Viking
Birgitta Westin
Eva Gustafsson
Elisabeth Berggård
Linda Cigéhn

Ersättare
Linnéa Maria Forssell
Ulla Rönn
–  –

Solna församling

Förtroendevalda

Lediga tjänster

Församlingsinstruktionen 2010

Medlemskap

Församlingsbladet