Kyrkogårdsutskottet

Sedan 2014 finns inte längre kyrkogårdsnämnden, kyrkorådet har dock utsett ett utskott, som hanterar frågor rörande kyrkogård och begravningsverksamhet.
I kyrkogårdsutskottet sitter följande personer
Mikael Ronsjö  Ba
Olle Rosén  Kd
Curt Fredriksson  Fisk Ordf
Anders Palm C
Lisa Viking Posk
Birgitta Björner  S  vice ordf
John Borja  S
Riitta-Liisa Damberg  S
Solna församling

Förtroendevalda

Lediga tjänster

Församlingsinstruktionen 2010

Medlemskap

Församlingsbladet