Kyrkoherde

Solna församling söker

KYRKOHERDE

Solna stad är i ett starkt expansivt skede och Solna församling vill bidra till att möta de behov som uppstår med en ökande befolkning. Församlingen har cirka 100 medarbetare och omsätter drygt 100 miljoner kronor.

I församlingen finns fyra kyrkor, en kyrkogård, en begravningsplats, sjukhuskyrka som arbetar på Sveriges mest högspecialiserade sjukhus, universitetskyrka som framför allt arbetar på Militärhögskolan Karlberg och Karolinska Institutet, tre heltidsförskolor, två öppna förskolor och – naturligtvis, ett alldeles vanligt församlingsarbete med hela sin bredd som vänder sig till alla åldrar.

Församlingens administrativa centrum ligger centralt i Kyrkans hus, där det också finns verksamhetslokaler och där många medarbetare har sina arbetsplatser. Medarbetarna är indelade i team. Ekonomin är stark, den diakonala inventeringen uppdateras regelbundet och en ny församlingsinstruktion är på plats. De närmaste åren önskar församlingen bland annat utveckla Solna kyrkby, närvara i ASIH-vården och fortsätta att etablera pilgrimsarbetet.

 

Vi söker dig som:

  • Är en erfaren och tydlig ledare som kan rollerna i Svenska kyrkans organisation
  • Är en närvarande chef som kan inspirera och engagera sina medarbetare
  • Har en god språklig och analytisk förmåga
  • Har förhandlingsvana samt erfarenhet och kunskap om arbetsmiljö- och kollektivavtalsfrågor
  • Är strukturerad
  • Har en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning.

Frågor om tjänsten besvaras av kyrkorådets ordförande Thomas Wallin tfn 073-422 2149 och administrativ chef Ewa Engman 08-546 646 36.
Facklig företrädare: KyrkA, Åke Nordström, tfn 070-577 83 99 och Vision, Christer Zetterberg, tfn 08-635 33 53

Solna Kyrka i Solna församling

Förtroendevalda

Lediga tjänster

Församlingsinstruktionen 2010

Medlemskap

Församlingsbladet