Kyrkorådet

Ett kyrkoråd går att jämföra med regeringen, det är en mindre grupp som väljs ut av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder oftare och förbereder stora ärenden inför kyrkofullmäktige.

I Kyrkorådet sitter följande personer  
Claes Bidebo S 1:e vice ordf
Margareta Nordin S
Jan Ersson S
Cecilia Eriksson Dahlberg S
Lars Ander S
Lisbeth Gustav Ba
Karl-Gustav Franzen Ba
Thomas Wallin   Ba  Ordf.
Monica Eriksson C
Louise Sinclair Fredriksson FISK
Christer Schwartz FRISK
Eva Almlund kd
Sylvia Lindvall   POSK 2:e vice ordf
Lisa Viking POSK
Johan Engvall kh

ERSÄTTARE
Britt Törnberg S
Inga-Lena Tofte S
Robert Sandström S
Birger Nord S
Kajsa Olsson S
Britt Lingberth Ba
Christopher Denker Ba
Stellan Schultz Ba
Marcela Arosenius C
Ulla Westling Fisk
Margareta Bäfverfeldt Frim
Roland Bjurling Kd
Eva Gustafsson  Posk
Lina Cigéhn Posk

Solna församling

Förtroendevalda

Lediga tjänster

Församlingsinstruktionen 2010

Medlemskap

Församlingsbladet