Medlemskap

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan har du rätt att rösta i kyrkovalet från 16 års ålder. Då är du med och påverkar hur kyrkan styrs.

 

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan Solna församling har du tillgång till en mängd olika tjänster och aktiviteter.
För tack vare dig kan vi ha…
  • För ungdomar Båtkonfirmation, konfirmandläger, ungdomsläger, ledarutbildningar, upplevelsevandringar  för skolklasser.
  • Fem förskolor, från heltidsförskolor till öppen förskola. Babyrytmikgrupper.
  • Själavård vid personliga kriser, krishantering vid större samhälleliga katastrofer och olyckor.
  • Diakonalt arbete såsom stöd till utsatta, människor i sorg, arbetslösa, flyktingar, ensamstående föräldrar och äldre. Hembesök och samtalsgrupper.
  • Sjukhuskyrkan på Karolinska, med präster, socionom och diakon. Sjukhuskyrkan är till för patienter, anhöriga och personal, och arbetar också på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
  • Tolv körer, från motettkör till barnkörer. Konserter i kyrkorna, sommarkonserter i Huvudsta gamla slott.
  • Föredrag och studiegrupper om livsfrågor, öppet hus, sommarcaféer, dialoglunch, dagverksamhet med mera.
  • Fyra kyrkor, från Solna medeltidskyrka till Råsunda kyrka, byggd på 60-talet. Flera församlingslokaler.
  • Gudstjänster firas i alla kyrkor, men också på äldreboenden, på Karolinska sjukhuset och Huvudsta gamla slott.

Förtroendevalda

Lediga tjänster

Församlingsinstruktionen 2010

Medlemskap

Församlingsbladet