Sjukhusdiakon

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är ett av Europas ledande akutsjukhus. Just nu pågår en omfattande process med att både förändra arbetsmetoder och flytta verksamheten  till Nya Karolinska sjukhuset, NKS. Flytten beräknas vara avslutad hösten 2018. Karolinska universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad vård, forskning och undervisning. Vårdtiderna är korta och patienternas ålder varierar från den för tidigt födda och uppåt. Astrid Lindgrens Barnsjukhus är en del av verksamheten. Idag är Sjukhuskyrkan verksam både på sjukhusets gamla och nya delar.

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk organisation och vänder sig till patienter, närstående och personal. Teamet är idag uppbyggt av tre präster och två diakoner från Svenska kyrkan, en pastor Ekumeniakyrkan och en syrisk-ortodox präst. I teamet präglas arbetet av samarbete och respekt för varandras traditioner. Sjukhuskyrkan är en del av den andliga vården inom vård och omsorg och samarbetar med koordinatorerna för de olika religiösa organisationer som arbetar på uppdrag av Statens stöd för trossamfund (SST).

Solna församling har cirka hundra anställda vilka arbetar i team. Sjukhuskyrkan utgör ett av teamen där även universitetskyrkan på Karolinska institutet ingår.

Du ska vara diakon i Svenska kyrkans och trygg i dig själv, i din yrkesidentitet och din teologi. Du behöver ha några års erfarenhet av församlingsarbete och själavård . Du tar eget ansvar men är en tydlig teamspelare. Du kommer att arbeta i en mångprofessionell miljö och möta människor från världens alla hörn som befinner sig  i helt olika livssituationer och med olika livssyn.

Du kommer att arbeta med krisstöd, samtal enskilt och i grupp, själavård och med grupper om existentiella frågor och etik. Du är öppen och har lätt att knyta kontakter och vill medverka i fortbildningar och reflektionsgrupper för personal. Du vill vara med i förändringsprocesser och möta nya arbetssätt och miljöer. Du är fast förankrad i kyrkans riter och håller i andakter, utfärdböner, avsked och även krisdop. Du delar tillsammans med teamet på beredskapen så att Sjukhuskyrkan är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.

Då arbetslaget övervägande är kvinnor ser vi gärna manliga sökanden.  Språkkunskaper och mångkulturella erfarenheter är en tillgång.

Välkommen med din ansökan senast  7 april 2017.

Till  Solna församling, Box 1006, 171 21 Solna.
Märk kurvertet med ordet ”Ansökan”
eller via epost till solna.forsamling@svenskakyrkan.se

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

  • Sjukhusdiakon Åsa Högman 08 – 517 722 16
  • Arbetsledare Mona Westerlund Lindberg 08 – 517 735 12
  • Facklig företrädare Kyrkans Akademikerförbund: Helene Liljegren 08 – 546 646 68

www.karolinska.se

www.sjukhuskyrkan.se

Facebook: Sjukhuskyrkan Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Förtroendevalda

Lediga tjänster

Församlingsinstruktionen 2010

Medlemskap

Församlingsbladet