Aktiviteter på Finska

Ruotsinsuomalainen kevät  2017 Solna-Sundbybergissä

Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Jumalanpalveluksiin ja muihin järjestämiimme tapahtumiin tänä kevätkautena. Jokaisessa Jumalanpalveluksessa laulaa Sundbybergin kirkkokuoro ja ja kaikkien kirkkotilaisuuksien jälkeen juomme aina kahvit mukavan yhdessäolon merkeissä.

Monin terveisin

Helena

helena.m.eliasson@svenskakyrkan.se

 

 

¤  22/1  klo 15  Sunnuntaijumalanpalvelus Råsundan  kirkolla     Hannu Kannussaari

 

¤ 12/2  klo 15  Messu   Sundbybergin kirkolla   Tuija Hammare

 

¤  19/2  klo 15  Yhteislaulutilaisuus Hagalundin kirkolla     Helena Eliasson

 

¤   12/3  klo 11 Kaksikielinen päämessu Sundbybergin kirkolla

 

¤   9/4  klo 15  Messu Sundbybergin kirkolla     Ella Järvinen

 

¤  14/5  klo 16  Äitienpäiväjuhla Sundbybergin kirkolla

 

¤  28/5  klo 15  Yhteislaulutilaisuus Råsundan kirkolla     Helena Eliasson

 

¤  8/6 Kevätretki Lidingön ja Hammarbyn seurakuntien kanssa

Lisätietoa retkestä myöhemmin keväällä

 

 

 

Sverigefinsk vår 2017 i Solna-Sundbyberg

 

Jag välkomnar alla hjärtligt att delta i Gudstjänster och andra sammanhang under den här våren.

Sundbybergs kyrkokör sjunger alltid på Gudstjänsterna och efteråt fikar vi tillsammans under trevlig gemensam samvaro.

Med vänlig hälsning

Helena

helena.m.eliasson@svenskakyrkan.se

 

 

¤  22/1  kl 15   Söndagsgudstjänst i Råsunda kyrka     Hannu Kannussaari

 

¤  12/2  klo 15  Mässa i Sundbybergs kyrka     Tuija Hammare

 

 

¤  19/2  klo 15  Allsång på finska i Hagalunds kyrka     Helena Eliasson

 

¤  12/3  kl 11  Tvåspråkig mässa i Sundbybergs kyrka

 

¤  9/4  kl 15  Mässa i Sundbybergs kyrka     Ella Järvinen

 

¤  14/5  kl 16  Morsdagsfirande i Sundbybergs kyrka

 

¤  28/5  kl 15  Allsång på finska i Råsunda kyrka     Helena Eliasson

 

¤  8/6  Vårutflykt tillsammans med Lidingö och Hammarby församlingar

Mer info senare på våren

 

 

 

 

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar