Barnkören i Kyrkans hus – Sångstrålarna

För info och anmälan, kontakta körledare Lotta Holmberg Larson

mail: lotta.holmberg.larson@svenskakyrkan.se

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar