Begravning

Solna församlings kyrkor kan användas för begravningsgudstjänst. Det finns också ett begravningskapell på Solna kyrkogård, S:t Martins kapell. Gudstjänsterna är ett avsked men samtidigt en överlåtelse av den avlidne i Guds händer.
Mer information kontakta: Församlingsexpeditionen tel 08-546 646 20.
Solna församling lånar också ut bårtäcke som läggs på kistan under begravningsakten.

Begravning i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar