Bergshamra barnkörer

Hej och välkommen att vara med och sjunga i Bergshamra kyrka!

Onsdag kl 17.00 –  åk 3 och uppåt

Torsdag kl 16.30 – 4-5 -åringar

Torsdag kl 17.00 – 6-8 -åringar

Höstterminen 2018 börjar vecka 35.

 

Glädjen att få sjunga tillsammans är ett rättesnöre för mig som ledare.
Sångerna sträcker sig över en bred skala – vi sjunger både profana och andliga sånger varje gång vi träffas.
Två gånger per termin medverkar vi dessutom i kyrkans familjegudstjänst.
Vi passar också på att göra ett Luciaframträdande före juluppehållet och en sommarkonsert före sommaren.
Väl mött i Bergshamra kyrka!
Helena Eliasson musiker i Solna församling

Helena Eliasson musiker i Solna församling

Helena Eliasson
Körledare
Tel 08 546 646 56
E:post. helena.m.eliasson@svenskakyrkan.se

Sångstrålarna i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar