Diakoni

Diakonernas symbol, duvan, står för både den helige ande och Noas duva, som kommer med bud om ett nytt liv.

Varje kristen har som uppgift att möta människor med kärlek och omsorg. Det medmänskliga arbetet har alltid bedrivits inom kyrkan, och många frivilliga engagerar sig i det. Men för att ta ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet viger Svenska kyrkan diakoner vid sidan av präster och biskopar. I sin vigning lovar diakonerna att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen och att möta medmänniskor med varsamhet och aktning.
Solna församlings diakoner arbetar med enskilda samtal, olika gemenskapsgrupper och träffar, utflykter, bibelstudier och bön,
studiecirklar och mycket annat.
Kontakta gärna diakonen om du
– vill ha någon att tala med
– vill vara med i någon gemenskapsgrupp i
församlingen
– vill vara till hjälp för andra

Vad är diakoni?

* Profetisk diakoni
Stötta människor i kontakt med myndigheter, påtala miss-
förhållanden i samhället, söka efter orsaker till dessa förhållanden samt vara en röst för den som ingen röst har.
* Förebyggande diakoni
Diakonins främsta mål är att stötta människor som har det svårt, ge människor redskap att bryta negativa mönster.
* Själavårdssamtal
Ett själavårdssamtal kan handla om allt mellan himmel och jord.
Tillsammans hjälps vi åt att skapa form och struktur utifrån ditt behov.
Ring så ordnar vi tid.

Gåva förmedlad av Solna församling                      

Solna församling delar ut sommar- och jul-gåva, till behövande.
Ansökan görs via blanketten nedan.
Blankett finns även att få utskriven i receptionen i Kyrkans hus.

Ansökningsblankett för Julgåva

Relaterade länkar

Kontakta oss diakoner

diakoni i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar