Dop, Bröllop & Begravning

Kyrkan har förändrats genom sin 2000-åriga historia, men uppgiften har alltid varit densamma – att vara en mötesplats mellan människor och mellan människor och Gud. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan.
Den är ett evangelisk-lutherskt trossamfund. ”Evangelisk” för att bibeln är grunden, ”luthersk” genom arvet från 1500-talets kyrkliga reformrörelser, och ”trossamfund” för att den kristna tron håller Svenska kyrkan samman.
Svenska kyrkan har rum för alla, såväl för den sökande och tvivlande som för den trosvisse. För den som hunnit kortare eller längre på trons väg. Kyrkan finns tillhands vid de högtidliga tillfällena i livet, men har också på olika sätt betydelse för våra vardagliga behov av eftertanke, stillhet och omsorg.

Dop

Ett barns dop är en viktig högtid för familjen. Genom att bära fram ett barn i dopet uttrycker vi glädje och tacksamhet över att ett barn har fötts. Genom dopet tas vi upp i Guds famn och i församlingen. Vi fogas in i kyrkans världsvida nätverk och sätts i förbindelse med en rik andlig tradition. Om man inte är döpt som barn kan man döpas som vuxen.
*Dopgudstjänst: 
Hålls i våra kyrkor på lördagar. Vi döper ett barn i varje dopgudstjänst.

*I Ulriksdals slottskapell: 

har vi dop en gång i månaden för församlingsbor och då kan det bli upp till 3 barn som döps vid varje tillfälle.
*På församlingsexpeditionen:
finns dopklänningar att låna gratis.*Information och bokning av dop: 
Mån-tors  9-12, 13.30-14.30  fred 9-12 tel 08-546 646 10.

Konfirmation

Församlingen har olika alternativ för konfirmationsläsning.
Vad församlingen har för olika konfirmationsalternativ finner du här.
Det är också möjligt att konfirmeras som vuxen.

Vigsel

Vigselgudstjänst kan firas i Solna församlings alla kyrkor och omfattar såväl par av olika kön som par av samma kön. Hos lokala skattemyndigheten ansöker ni om hindersprövning, hos församlingen bokas tid för vigseln. Det finns brudkronor att låna för den som önskar det.
För bokning av vigsel: Mån-fre 9-12, 13.30-14.30
Tel 08-546 646 10.
Välsignelse över borgerlig vigsel

Om ni gift er borgerligt erbjuder församlingen en välsignelsegudstjänst med förbön för ert äktenskap.

Begravning

Solna församlings kyrkor kan användas för begravningsgudstjänst. Det finns också ett begravningskapell på Solna kyrkogård, S:t Martins kapell. Gudstjänsterna är ett avsked men samtidigt en överlåtelse av den avlidne i Guds händer.
Mer information kontakta: Församlingsexpeditionen tel 08-546 646 20.
Solna församling lånar också ut bårtäcke som läggs på kistan under begravningsakten.
Dop i Råsunda kyrka, Svenska kyrkan Solna

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar