Dop

DOP
Ett barns dop är en viktig högtid för familjen. Genom att bära fram ett barn i dopet uttrycker vi glädje och tacksamhet över att ett barn har fötts. Genom dopet tas vi upp i Guds famn och i församlingen. Vi fogas in i kyrkans världsvida nätverk och sätts i förbindelse med en rik andlig tradition. Om man inte är döpt som barn kan man döpas som vuxen.

Dopgudstjänst:
Hålls i våra kyrkor på lördagar vi döper ett barn i varje dopgudstjänst. Vissa söndagar har vi dop efter gudstjänsten, då döps ett barn.

*I Ulriksdals slottskapell: 
har vi dop en gång i månaden för församlingsbor och då kan det bli upp till 3 barn som döps vid varje tillfälle.

På församlingsexpeditionen:
finns dopklänningar att låna gratis.

Information och bokning av dop:
Mån-tors 9-12, 13.30-14.30, fre 9-12  tel 08-546 646 10.

Dop i Råsunda kyrka, Svenska kyrkan Solna

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar