Förrättningsmusik

Information från Solna församlings organister angående rutiner vid dop, vigsel och begravningsgudstjänster i Solna.

Musiken bestäms i samråd med organisten.
I dopgudstjänsten ingår:
2-3 psalmer,
ackompanjemang till solist högst 2 tillfällen.

 

I vigselgudstjänsten ingår:
Inledande orgelmusik,
2-3 psalmer,
ackompanjemang till solist högst 2 tillfällen,
avslutande orgelmusik.

 

Solistmedverkan:
Vid solistmedverkan önskas kontakt/noter senast en vecka
före förrättning.
Noter skall tillhandahållas i framförande tonart.
Repetition sker 30 minuter före dop-vigselgudstjänsten.

 

I begravningsgudstjänsten ingår:
Inledande orgelmusik, psalmer,
liturgisk musik, defileringsmusik,
max två ackompanjemang (standardlitteratur),
och avslutande orgelmusik.

Valet av defileringsmusik ansvarar organisten för.
Organisten tar gärna emot musikönskemål, men är
ytterst ansvarig för att kyrklig värdig musik framförs.
Solistmedverkan:
Vid solistmedverkan önskas kontakt/noter senast en vecka
före förrättning.
Noter skall tillhandahållas i framförande tonart.
Repetition sker 30 minuter före begravningsgudstjänsten.
CD-musik kan förekomma under särskilda omständigheter.
Men vår huvudinriktning är att värna den levande musiken vid våra gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Snabbaste sättet att nå organisten är via mail

Relaterade länkar

Kontakta våra organister

Förrättningsmusik i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar