Heltidsförskolor

*Förskolan Glädjen
  Förskola med tre avdelningar med ca 42 barn.
Måndag-fredag 7.00-18.00.
Glädjen, Himlabacken 3 170 78 Solna.
Glädjen tel 08-546 646 13 (avd stjärnan), 08-546 646 14  (avd månen) och 08-546 646 65 (avd solen).
Mail:  solna.gladjen@svenskakyrkan.se

 *Näckrosgården
   Förskola med två avdelningar med  27 barn.
Måndag-fredag 7.30-17.00.
Råsundavägen 147 169 36 Solna
Tel 08-546 646 11
Mail:  solna.nackrosgarden@svenskakyrkan.se

 *Huvudsta gamla slott
   Förskola med en avdelning med 12 barn.
Måndag-fredag 7.30-17.00.
Huvudsta strand 171 73 Solna.
Tel 08-83 96 23
Mail:  solna.hgs@svenskakyrkan.se

Brukarundersökning Glädjen

Brukarundersökning Huvudsta gamla slott

Brukarundersökning Näckrosgården

Förskola i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar