Ledarutbildning

Ledarutbildningen är en möjlighet för dig som konfirmerats och vill fortsätta växa tillsammans med andra ungdomar. Gruppen träffas varannan vecka under fyra terminer och jobbar på olika sätt med ämnen som lekmetodik, kyrkan, tro, livsfrågor och pedagogiska metoder. Tillsammans övar vi oss på att leda grupper och får då växa både som ledare och individer. Efter ledarutbildningen är det många som går vidare till att vara ledare i någon av våra konfirmandgrupper eller i Café Källan. Många ser det också som en god merit inför arbetslivet.

Under höstterminen åker hela ledarutbildningen på ett helgläger där även äldre ungdomsledare i församlingen deltar. Det är en möjlighet att få träffa ännu fler av församlingens ungdomar och lära av varandra.

Som sista del av ledarutbildningen åker vi tillsammans på en resa till klostret Taizé.
Lägret och hela ledarutbildningen är konstnadsfri.

Du kan hitta oss på både Instagram: Ungdomsteamet
samt facebook: Ungdomsteamet Solna

Ledarutbildning i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar