Råsunda barnkör

Välkomna alla barn som vill sjunga och går på lågstadiet,
pojkar som flickor!
Kören övar i Råsunda kyrkas körsal på på tisdagar kl.17:30 – 18:00.
Vi sjunger kyrkans sånger och vanliga barnsånger av olika slag.
Lite enkel notläsning och rytm och rörelse brukar också hinnas
med under sångstunden.
Barnkören medverkar någon gång per termin i Gudsjänt med små och stora.
Välkomna till kören eller kanske prova några gånger först.
Körledare är Karin Solén. Tel 08-546 646 53
E-post:karin.solen@svenskakyrkan.se
Barnkör i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar