Råsunda barnkör

En kör för alla barn som vill sjunga och går på lågstadiet.
Kören övar i Råsunda kyrkas körsal på tisdagar kl. 17:30 – 18:00.
Vi sjunger kyrkans sånger och vanliga barnsånger av olika slag.
Rytm och rörelse brukar också hinnas med under sångstunden.
Barnkören medverkar någon gång per termin i gudstjänt med små och stora.
Välkommen till kören!
Körledare är Eva Berg Almkvist. Tel 070-5288316
E-post: evaba16@telia.com
Barnkör i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar