Råsunda Flickkör

Råsunda Flickkör är en grupp Flickor från åldern 9 år.
Vill du lära dig att sjunga och utveckla din röst,
då är detta något för dig!
Kören övar i kyrkans körsal varje onsdag kl. 16:00-16:45
Vi medverkar i familjegudstjänster och vid konserter.
Ett viktigt framträdande är naturligtvis Luciakonserten.
Välkommen att kontakta mig, Eva Berg Almkvist, som är
körledare så får du mer information.
Tel.070-5288316
E-post: evaba16@telia.com
Flickkör i Råsunda kyrka för Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar