Råsunda Flickkör

Råsunda Flickkör är en grupp Flickor från åldern 9år
Vill du verkligen lära dig att sjunga och utveckla din röst,
då är detta något för dig!
Välkommen att kontakta mig, Karin Solén som är
körledare så får du mer information. Tel.08-546 646 53

Kören övar i kyrkans körsal varje onsdag kl.16:00-16:45.

En gång per termin åker vi på körläger – intensiv övning
och många roliga upplevelser tillsammans med nya kamrater.

Kören medverkar i familjegudstjänster och vid konserter.
Ett viktigt framträdande är naturligtvis Luciakonserten.
Körledare: Karin Solén tel 08-546 646 53
E-post: karin.solen@svenskakyrkan.se
Flickkör i Råsunda kyrka för Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar