Relationsakuten

Svenska kyrkan i Solna erbjuder stödsamtal för par med samlevnadsproblem.

Att gå in i parsamtal är att starta en viktig process och för att den ska bli konstruktiv och leda till en positiv och varaktig förändring, krävs en egeninsats av bägge parter i form av tid, vilja och engagemang.
I Relationsakuten erbjuder vi en möjlighet att samtala och reflektera över svårigheter i relationen. Vi använder oss av beprövade och erfarenhetsbaserade metoder och verktyg.

Vi som arbetar med Relationsakuten har
tystnadsplikt och för inga journaler eller anteckningar.

 

Tore Skytén är präst med fördjupad utbildning inom själavård
och psykoterapi, steg 1 vid Sankt Lukasstiftelsen
samt utbildad PREP handledare.

 

Heléne Liljegren, är diakon, socialpedagog,
handledarutbildning samt utbildad PREP-handledare.
(PREP är en metod för att stärka och utveckla parförhållanden).

Vår mottagning finns i Kyrkans hus i Solna
Skytteholmsvägen 14.

Tidsbokning sker per telefon eller e-post.
Kostnad 300 kr/gång.
Anmälan och frågor:

Tore Skyten tel 08-546 646 24
e-post: tore.skyten@svenskakyrkan.se

relationsakuten i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar