Riddarskola

Riddarskolan dokument

 

 

I den här hobbygruppen arbetar vi på ett lekfullt sätt med de sociala värdena som riddarna stod för.

Vi träffas i Solvändans öppna förskolas lokaler, Fridenborsvägen 110, Järvastaden,
fem torsdagar från den 9/3-6/4 kl.16.00–18.00 och ett mellanmål serveras.

Har du frågor om Riddarskolan kan du ställa dessa till församlingspedagog Lotta Blomquist på
mail lotta.blomquist@svenskakyrkan.se eller på telefon 08-546 646 85.

 

Anmälan:

Namn

Födelseår

Epost

Kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer

Kontaktpersonens mailadress

Övrigt (tex ev. Matallergier, mediciner, allergier osv)

 

Skolkyrkan i Solna församling

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar