Kyrkans samtalsmottagning

Behöver du någon att prata med?

Kyrkans samtalsmottagning erbjuder:

  • Enskilda samtal/själavård under kortare eller längre tid.
    Allt mellan himmel och jord kan avhandlas.
    Kostnadsfritt.
  • Parsamtal där du och din livskamrat/partner får möjlighet att reflektera över svårigheter i relationen.
    300 kr per samtal á 90 minuter.
  • Åldersanpassade sorgegrupper för vuxna, barn och ungdomar som förlorat någon närstående genom dödsfall. Du möter andra i liknande situation och bearbetar det som hänt genom att dela sorg och tankar.
  • Krishantering och krisstöd i akuta situationer. Omedelbara och kortvariga insatser för både enskilda och grupper vid traumatiska händelser.

Du är välkommen till Kyrkans samtalsmottagning oavsett livsåskådning och familjesituation.

Här möter du präster och diakoner med vidareutbildning inom själavård, handledning, psykoterapi och krishantering/krisstöd.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler utom vid enskild psykoterapi, där vi följer Socialstyrelsens bestämmelser angående journalföring.

 

Gåva förmedlad av Solna församling                      

Solna församling delar ut sommar- och jul-gåva, till behövande.
Ansökan inför dessa görs i början på april-maj respektive slutet av oktober till slutet av november.
Exakt ansökningsdatum inför julgåva kommer inom kort.

 

Kontakta om du har frågor om Kyrkans samtalsmottagning och för att boka tid hos någon av våra präster eller diakoner utifrån dina behov.

Telefontid fredagar kl 10–13.
Under sommaren (vecka 26-34) telefontid fredagar 10-11.
Telefon 08-546 646 04

Kyrkans samtalsmottagning
Kyrkans hus
Skytteholmsvägen 14
171 21 Solna

Telefon 08-546 646 04

solna.samtalsmottagningen@svenskakyrkan.se

Barn

Ungdom

Vuxen

Musik & Körer

Alla åldrar