Nyheter

Kyrkans samtalsmottagning

 

 • Kyrkans samtalsmottagning erbjuder:

  • Enskilda samtal/själavård under kortare eller längre tid.
   Allt mellan himmel och jord kan avhandlas.
   Kostnadsfritt.
  • Parsamtal där du och din livskamrat/partner får möjlighet att reflektera över svårigheter i relationen.
   300 kr per samtal á 90 minuter.
  • Åldersanpassade sorgegrupper för vuxna, barn och ungdomar som förlorat någon närstående genom dödsfall. Du möter andra i liknande situation och bearbetar det som hänt genom att dela sorg och tankar.
  • Krishantering och krisstöd i akuta situationer. Omedelbara och kortvariga insatser för både enskilda och grupper vid traumatiska händelser.

   Behöver du någon att prata med?

Du är välkommen till Kyrkans samtalsmottagning oavsett livsåskådning och familjesituation.
Här möter du präster och diakoner med vidareutbildning inom själavård, handledning och krishantering/krisstöd.
Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan läsa mer om Kyrkans samtalsmottagning på www.solnaforsamling.se

Vi som arbetar med samtalsmottagningen

Vi som arbetar med samtalsmottagningen

 

 

Kontakta Kyrkans samtalsmottagning för att boka tid hos någon av våra präster eller diakoner utifrån dina behov.

Telefontid fredagar kl 10–13
Telefon 08-546 646 04

 

Kyrkans samtalsmottagning
Kyrkans hus
Skytteholmsvägen 14
171 21 Solna

Telefon 08-546 646 04

solna.samtalsmottagningen@svenskakyrkan.se

← Tillbaka