Kyrkovalet

Valdistrikt och vallokaler för Kyrkovalet 2017 i Solna
S-Järva 1                              Gunnarbo, Gunnarbovägen 2 A
S-Bergshamra 2                 Bergshamraskolan matsal, Hjortstigen 1
S-Frösunda 3                      Alfaskolan gymnastiksal, Gustav III:s Boulevard 15
S-Råsunda 4                       Råsunda kyrka, Förrådsgatan 26
S-Vasalund 5                      Solna Gymnasium ljushallen, Råsundavägen 80
S-Skytteholm 6                  Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14
S-Hagalund 7                     Hagalunds kyrka, Hagalundsgatan 6
S-Huvudsta väst 8             Ängkärrsskolan ljushall, Ängkärrsgatan 9
S-Huvudsta öst 9               Granbackaskolan matsal, Emmylundsvägen 12

Vallokalerna hålls öppna  kl. 12.00-20.00 på valdagen den 17 september.


Röstningslokaler
S:t Martins stall, Prostvägen 17
Solvändan, Fridensborgsvägen 110
Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14

Röstningslokalerna hålls öppna kl. 9.00-16.00 på valdagen den 17 september.


Förtidsröstning
Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14 under följande tillfällen :

Måndag   4 september  –  lördag      9 september kl. 10.00-14.00
Måndag 11 september  –  lördag    16 september kl. 10.00-14.00
Onsdag    6 september och torsdag   7 september kl. 17.00-20.00
Måndag 11 september och tisdag    12 september kl. 17.00-20.00