Barnlunden på Solna kyrkogård

Barnlunden på Solna kyrkogård anlades 1985 i samband med Karolinska sjukhuset. Den var avsedd som anonym begravningsplats för dödfödda barn i de fall föräldrarna önskade så. År 2007 gjordes en omgestaltning av barnlunden i samband med att en askgravlund anlades.

Barnlunden på Solna kyrkogård

Barnlunden är en gemensam grav där gravsättning av stoftet efter avlidna barn sker anonymt genom kyrkogårdsförvaltningens försorg.
De anhöriga får inte vara med vid gravsättningen.
Platsen för gravsättningen markeras inte och kistan får inte vara längre än
75 cm.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och alla planteringar i lunden. Snittblommor och ljus får sättas på anvisad plats men inga enskilda gravvårdar eller planteringar är tillåtna.

Gravsättning av kista i Barnlunden

Gravsättning av aska i Barnlunden

Barnlunden vid Solna kyrka

Kyrkor

Lokaler

Kyrkogård