Solna kyrkogård

I 800 år har Solnabor – och många andra som på något sätt varit knutna till Solna – vigts till vila i jorden omkring Solna kyrka.  Idag finns där kist- ask- och urngravar, minneslund och barnlund.

Solna församling är huvudman för begravningsverksamheten i Solna. Den har hand om begravningsplatserna, som är Solna kyrkogård och Ulriksdals begravningsplats. Stockholms Norra begravningsplats ligger i Solna, men för den är Stockholms kommun huvudman.
Har du frågor om kyrkogård och begravning, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Finn graven är en sökhjälp som är kostnadsfri och erbjuder service dygnet runt. Är ett effektivt sökverktyg för till exempel anhöriga och släktforskare.

http://www.finngraven.se/

Sommaren har anlänt!
Under vecka 24 börjar vi plantera ut kompletteringsbeställda sommarblommor på gravarna och i samband med det rensas vårblommor och lökblast bort.
Den vårblomning vi erhåller på stora ytor av vårt gräsbestånd är nu uttjänad och gräsklippningen är i full gång.

Vi ber er vänligen tänka på gällande ordningsföreskrifter.
Stenar eller andra föremål som kan slungas iväg av gräsklippare eller trimmer kan orsaka skada på person får ej placeras på graven.
Gravlyktor och gravljus av glas får endast placeras ut på gravarna under perioden 1 oktober t o m 30 april. Står de kvar under annan tid utgör de en arbetsmiljörisk för vår personal vid gravskötsel.

Gravlyktor ska vara borttagna senast första veckan i maj.
Kvarvarande gravlyktor avlägsnas av personalen.
Lyktorna märks upp med grav och kvartersnummer, under locket eller under lyktan. Därefter placeras de kvartersvis i hållare, tillgängligt invid trästaketet bredvid kvarter 30.

Kommande arbeten som utförs under säsongen:
Bevattningsledningar som repareras eller byts ut.
Trädvård som utförs av arborister.
Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra.

Med önskan om en fin sommar!

 Karta SO lyktor

 

Här hittar du oss

Vi finns i Kaplansgården på
Solna kyrkogård.
Fax:08-546 647 50.
Tel 08-546 647 00 kl 9-12.
BESÖKS/POSTADRESS
Solna kyrkogårdsförvaltning
Kaplansgården
Prostvägen 10
171 64 Solna

Kyrkor

Lokaler

Kyrkogård