Sjukhuskyrkan

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de aldrig tidigare gjort.

Det kan ta sig uttryck i oro eller nedstämdhet, eller bara ett behov av att prata med någon. Så är det naturligtvis också för anhöriga.  Tillsammans med övrig personal på sjukhuset vill sjukhuskyrkan förstärka helhetssynen på människan att kropp och själ hör ihop.

Sjukhuskyrkan har en särskild uppgift och kompetens att belysa, samt ta till vara människors inre och andliga behov med respekt för olika religiösa traditioner och bakgrund.  På sjukhuset väcks ofta frågor om liv och död och vad det innebär att vara en sårbar människa. Sjukhuskyrkans arbete går ut på att skapa tid och rum för reflektion och bearbetning kring dessa tankar och känslor. Sjukhuskyrkans personal har kompetens att möta människor i sorg och kris och möter gärna den som vill samtala.

Sjukhuskyrkans team i Solna består av präster, pastor och diakoner. Arbetet bedrivs genom enskilda samtal med patienter, anhöriga och personal, utbildning, handledning, avdelningsbesök, föreläsningar, etikarbete, gudstjänster, meditation med mera.

Vardagar kl 8.30 morgonbön.
Måndagar kl 12.30 är du välkommen på lunchandakt.
Varje torsdag kl. 15.00-15.30 hålls nattvardsgudstjänst/andakt med förbön och ljuständning.

Andaktsummet står öppet dygnet runt. Du är välkommen att sitta ned en stund i stillhet och under dagtid finns det möjlighet att tända ljus. Här finns också en böne- och tankebok där man kan dela sina tankar med andra.

 

Expedition och andaktsrum på Gamla Karolinska  Solna

Expeditionen finns i C-byggnad plan 1.
Expedition och telefontid:
Mån-fred kl 9-11
Telefon: 08-517 740 73

Rum för stillhet på Nya Karolinska Solna
Finns på C4:34

sjukhuskyrkan i Solna församling

Relaterade länkar

Kontakta oss på sjukhuskyrkan

Kyrkor

Lokaler

Kyrkogård