Ulriksdals begravningsplats

 

I Ulriksdal finns Solna församlings nyare begravningsplats.
Bilden visar Stockholms biskop Eva Brunne, som besökte begravningsplatsen i samband med sin visitation 2014.

Eklunden på Ulriksdals begravningsplats

Askgravarna på Ulriksdals begravningsplats är avsedda för ett gravskick av kollektiv karaktär, där gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt.  Gravskicket är gemensamt och skötselfritt, men inte anonymt. Gravplatsen har gemensam smyckningsplats. De anhöriga får vara med vid gravsättningen.
Gravplats
Gravplatsens storlek är 60 x 60 cm och markeras med natursten som anskaffas av kyrkogårdsförvaltningen. Inskription på stenen görs av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av dödsboet. Förbehållsrätten till gravplatsen är 25 år. I varje grav kan upp till fyra askor efter personer i samma anhörigkrets/familj gravsättas. Utsmyckning av gravplatsen är inte tillåtet annat än med snittblommor. Vid den gemensamma smyckningsplatsen får lämpliga ljus eller lyktor tändas.
Gravsättning
Askan gravsätts vid lämplig årstid under värdiga former. Anhöriga kan delta om de önskar.
Skötsel
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av Eklunden och för all plantering inom denna. Besökare får lämna snittblommor på gravplatsen.  Eklunden har karaktären av naturmark med ekar. Den naturliga floran kommer att i möjligaste mån bibehållas. Sly och högt gräs slås minst en gång per år.
Kostnad
Vid gravsättning i Askgravlunden debiterar förvaltningen dödsboet sin självkostnad för sten och administration, enligt gällande taxa. Dessutom tillkommer ev. inskriptionskostnad.
Ulriksdals begravningsplats i Solna församling

Kyrkor

Lokaler

Kyrkogård