Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Jenny Bergman

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 69
E-post: jenny.bergman@svenskakyrkan.se

Jenny Bergman, präst i Solna församling.

Präst på heltidsförskolorna Glädjen och Huvudsta Gamla Slott samt öppna förskolan i kyrkans hus.

Medverkar i Gudstjänst för små och stora.

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården