Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Anders Isaksson Präst i Solna församling

Anders Isacsson

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 63
E-post: anders.isacsson@svenskakyrkan.se

Anders Isacsson Präst i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården