Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Anders Mattson Präst i Solna församling

Anders Mattson

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 91
E-post: anders.mattsson@svenskakyrkan.se

Anders Mattson Studentpräst i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården