Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Ann-Sofi Furegård Sandberg

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 81
E-post: ann-sofi.furegard.sandberg@svenskakyrkan.se

Präst i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården