Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Åsa Högman Sjukhuskyrkan

Åsa Högman

Sjukhuskyrkan, Diakon
Direktnr: 08-517 722 16
E-post: asa.i.hogman@sll.se

Just nu tjänstledig 50%

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården