Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Åsa Stridh Johansson Diakon i Solna församling

Åsa Johansson Stridh

Diakoni, Diakon
Direktnr: 08-546 646 74
E-post: asa.johansson.stridh@svenskakyrkan.se

Diakon i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården