Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Axel Kroon Församlingsassisten i Solna församling

Axel Kroon

Ungdom, Församlingsassistent
Direktnr: 08-546 646 92
E-post: axel.kroon@svenskakyrkan.se

Axel Kroon Församlingsassisten i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården