Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Carl-Axel Sjukhuskyrkan

Carl-Axel Sköldeberg

Sjukhuskyrkan, Pastor
Direktnr: 08-517 731 45
E-post: carl-axel.skoldeberg@sll.se

Carl-Axel Sköldeberg pastor i sjukhuskyrkan

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården