Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Caroline Green

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 87
E-post: caroline.green@svenskakyrkan.se

Präst i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården