Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Elisabeth Olsson Präst i Solna församling

Elisabet Olsson

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 72
E-post: elisabet.olsson@svenskakyrkan.se

Elisabet Olsson Präst i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården