Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Ellika Hammarlund informatör i Solna församling

Ellika Hammarlund

Information, Informatör
Direktnr: 08-546 646 34
E-post: ellika.hammarlund@svenskakyrkan.se

Ellika Hammarlund informatör i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården