Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Erika Lundberg

Ungdom, Ungdomsarbete
Direktnr: 08-546 646 59
E-post: erika.lundberg@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården