Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Göran Ridnert

Kansliet, Fastighetsförvaltare
Direktnr: 08-546 646 82
E-post: goran.ridnert@svenskakyrkan.se

Göran Ridnert, fastighetsförvaltare i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården