Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Helene Liljegren

Diakoni, Diakon
Direktnr: 08-546 646 68
E-post: helene.liljegren@svenskakyrkan.se

Helene Liljegren diakon i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården