Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Ingrid Sjukhuskyrkan

Ingrid Edgardh

Sjukhuskyrkan, Präst
Direktnr: 08-517 730 75
E-post: ingrid.edgardh@sll.se

Ingrid Edgardh präst i sjukhuskyrkan

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården