Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Ingvar Berg Vaktmästare i Solna församling

Ingvar Berg

Vaktmästeri, Vaktmästare
Direktnr: 08-85 31 82
E-post: Ingvar.berg@svenskakyrkan.se

Vaktmästare i Bergshamra kyrka  (Rådjusrstigen 9, 08-85 31 82). Onsdagar och Torsdagar finns han på plats.

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården