Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Jan Blom

Kansliet, Löneassistent
Direktnr: 08-546 646 32
E-post: jan.blom@svenskakyrkan.se

Jan Blom löneassistent i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården