Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


jennifer Lofland Solna församling

Jennifer Lofland Gustavsson

Församlingsvärdinnor, Församlingsvärdinna
Direktnr: 08-546 646 21
E-post: jennifer.lofland.gustafsson@svenskakyrkan.se

Jennifer Lofland Församlingsvärdinna i Solna församling. Mamma ledig till hösten 2017.

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården