Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Johan Engvall Kyrkoherde Solna församling

Johan Engvall

Kyrkoherde, Kyrkoherde
Direktnr: 08-546 646 35
E-post: johan.engvall@svenskakyrkan.se

Tjänstledig 15/3-12/6. Vice pastor är Anders Isacsson.

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården